Pilen kan pege i mange retninger, når du skal vælge din vej mod en uddannelse.

EUD10 er en erhvervsrettet 10. klasse, som sætter dig og dine muligheder i centrum. Det er et år, der giver dig alle fordelene ved 10. klasse, mens du som junior på en erhvervsskole bliver fagligt stærkere og mere moden samtidig med, at du finder ud af, om en erhvervsuddannelse er noget for dig.

Læs EUD10 brochuren

EUD10 er for dig


 • Der ser en fordel i et ekstra skoleår med faglig og praktisk fordybelse.
 • Der vil have tid til at blive afklaret gennem et anderledes skoleår – hjemme i Aarhus.
 • Der gerne vil snuse til erhvervsskolerne, før du vælger ungdomsuddannelse.

EUD10 er din mulighed for at blive bedre til fag som dansk, matematik og engelsk og undersøge, hvad det vil sige at mestre et håndværk og gå på en erhvervsskole.

Hvem er vi?

SOSU Østjylland, AARHUS TECH, Jordbrugets UddannelsesCenter og Aarhus Business College er gået sammen om at skabe en 10. klasse med det bedste fra vores verdener. Tilsammen har vi flere hundrede års erfaring i at uddanne unge i tæt samarbejde med erhvervslivet.

Klik på logoerne og læs mere om hver retning.

Opbygning

Vi ved af erfaring, at du automatisk får lyst til at lære mere, når du får lov til at prøve tingene i praksis.

Derfor er EUD10 bygget op omkring:

 • Obligatorisk 10. klasseundervisning – dansk, matematik, engelsk
 • OSO – Obligatorisk Selvvalgt Opgave
 • Praktisk erfaring gennem erhvervstoning på den valgte linje – 9 timer ugentligt
 • 6 ugers brobygning – 3 x 2 uger

Brobygning

På EUD10 har du 6 ugers erhvervsafklarende brobygningsforløb, som er delt op i 3 erhvervsrettede forløb, der kobler teori og praksis.

Hvert forløb tilrettelægges fra år til år, så du får det bedste indblik i erhvervsuddannelserne på netop den erhvervsskole, du har valgt som udgangspunkt for din EUD10. På den måde får du det bedste grundlag for dit videre valg af uddannelse.

I skoleåret 16/17 indeholder brobygningsforløbende følgende:

 • Forløb 1: 2 uger på den valgte erhvervsretning med introduktion til, hvad skolen står for, temaer og praktisk erfaring.
 • Forløb 2: Praktik i selvvalgt virksomhed i tre dage og arbejde med OSO, eventuelt med udgangspunkt i praktikken.
 • Forløb 3: Første uge – praktik i selvvalgt virksomhed (efter ønske fra eleverne). Anden uge – Fire dages innovativt Caféprojekt; 2 dage hos AARHUS TECH og 2 dage hos Aarhus Business College med projektplanlægning fra ”Markedsføring til menu”

Forventninger til dig

 • Du arbejder målrettet
 • Har lav fraværsprocent
 • Bidrager konstruktivt til studiemiljøet
 • Gennemfører eksamen på 9. eller 10. klasseniveau

Til gengæld bliver du støttet i din faglige og personlige udviklings- og afklaringsproces. Vi har desuden et tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Studiemiljø

Vi står klar til at modtage dig i et attraktivt studie- og ungdomsmiljø, hvor du løbende får vejledning. Klassefællesskabet med andre 10. klasseelever danner rammen for hverdagen, og du er tæt på de elever, der allerede går på erhvervsuddannelserne.

Det er en stor fordel, at du allerede kender skolen og fagene, hvis du senere beslutter dig for at tage en erhvervsuddannelse. Du kan også bruge året på at blive klar til den erhvervsfaglige studentereksamen EUX.

Du har mulighed for at deltage i skolernes fredagscaféer og arrangementer, men det kræver, at dine forældre har skrevet under på en samtykkeerklæring. Skolearrangementerne foregår i trykke rammer, og til de større fester er der opsyn fra vagter.

Ansøgningsfrist 1. marts

Du tilmelder dig EUD10 via et ansøgningsskema på optagelse.dk. Her vælger du Aarhus Business College, og herefter den ønskede retning (SOSU, TECH, GREEN, BUSINESS).


Efter tilmelding afholder vi indslusningssamtaler for at teste dit faglige niveau. På den måde kan vi tilrettelægge undervisningen, så den udfordrer dig til at blive så dygtig som muligt.

PDF – EUD10 Brochure: http://brochure.aabc.dk/AABC/eud10/

Har du spørgsmål?

Pædagogisk leder: Tina Steen Toftdal, tito@aabc.dk, tlf. 8936 3737