Du har mange muligheder, når du skal vælge din vej mod den rigtige uddannelse.

På EUD10 får du en smagsprøve på virkeligheden, og du bliver klogere på dine uddannelsesmuligheder. Du får alle fordelene ved 10. klasse, og samtidig får du et indblik i, hvordan det er at gå på en erhvervsskole. EUD10 gør dig fagligt stærkere og mere moden, så du bliver helt klar til at finde din vej mod fremtiden.

Læs EUD10 brochuren

EUD10 er for dig, der


 • vil være fagligt stærkere, samtidig med at du fordyber dig i praktiske fag
 • vil have tid til at blive afklaret i forhold til din uddannelse
 • ønsker et anderledes skoleår
 • vil prøve nogle fag, du ikke kender, før du vælger ungdomsuddannelse
 • er motiveret for en erhvervsuddannelse og måske overvejer EUD eller den erhvervsfaglige studentereksamen EUX.

EUD10 er din mulighed for at blive bedre til fag som dansk, matematik og engelsk og undersøge, hvad det vil sige at mestre et håndværk og gå på en erhvervsskole.

Hvem er vi?

SOSU Østjylland, AARHUS TECH, Jordbrugets UddannelsesCenter og Aarhus Business College er gået sammen om at skabe en 10. klasse med det bedste fra vores verdener. Derfor vælger du på EUD10 mellem fire erhvervsretninger. Fælles for dem alle er et stærkt fokus på undervisning baseret på virkeligheden.

Klik på logoerne og læs mere om hver retning.

Teori og praksis

Du skal vælge EUD10, hvis du kan lide at se dine tanker blive til virkelighed. De praktiske fag giver dig en unik mulighed for at opleve, hvordan det er at gå på en erhvervsskole.

Derfor er EUD10 bygget op omkring:

 • Obligatorisk 10. klasses-undervisning i dansk, matematik og engelsk. Du skal også skrive OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave)
 • Erhvervsfag – praktisk undervisning inden for den retning, du har valgt
 • Brobygning – til den uddannelsesretning du har valgt, men også til de andre tre erhvervsretninger
 • Praktik – du kommer i praktik mindst én gang i løbet af dit år på EUD10
 • Skemaet er et eksempel på, hvordan en uge på EUD10 kan se ud. Der udbydes dog ikke samfundsfag på alle retninger, og dine erhvervsfag foregår ikke nødvendigvis om onsdagen.

I virkeligheden

På EUD10 kommer du tæt på virkeligheden på tre måder: I erhvervsfagene, brobygning og praktik. En dag om ugen fordyber du dig i den erhvervsretning, du har valgt. Det gør du ved at arbejde praktisk med de teorier, du lærer. Erhvervsfag handler om de ting, der foregår i erhvervslivet – altså i virkeligheden.

Du kommer også i brobygning. Du brobygger både til uddannelsesmulighederne inden for den erhvervsretning, du har valgt, men også til de andre erhvervsretninger. Derudover får du et smugkig ind i erhvervslivet, når du er i praktik. Det er du mindst én gang i løbet af dit år på EUD10.

Erhvervsfagene, brobygning og praktikken hjælper dig til at blive sikker på din videre uddannelsesvej. Samtidig håber vi, du synes, det er sjovt og spændende at arbejde praktisk med dine interesser.

Forventninger til dig

 • Du arbejder målrettet
 • Har lav fraværsprocent
 • Bidrager konstruktivt til studiemiljøet
 • Gennemfører eksamen på 9. eller 10. klasseniveau

Til gengæld bliver du støttet i din faglige og personlige udviklings- og afklaringsproces. Vi har desuden et tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Studiemiljø

Det særlige ved at tage din 10. klasse på en erhvervsskole er, at de andre elever på skolen allerede er i gang med en uddannelse. Du går i klasse med andre 10. klasses-elever, men du er tæt på skolens øvrige elever. Det er en fordel for dig, at du allerede kender skolen og fagene, hvis du beslutter dig for at tage en erhvervsuddannelse eller den erhvervsfaglige studentereksamen EUX.

Du har kun et enkelt år på EUD10. Derfor gør vi en indsats for, at du bliver rystet godt sammen med dine nye klassekammerater. Du kommer på studietur, hvor det sociale med dine klassekammerater vægtes højt. Det er forskelligt fra år til år, hvor turen går hen, og det afhænger også af den erhvervsretning, du vælger.

Ansøgningsfrist 1. marts

Du tilmelder dig EUD10 via et ansøgningsskema på optagelse.dk. Her vælger du Aarhus Business College og herefter den ønskede retning (SOSU, TECH, GREEN, BUSINESS).

Efter tilmelding afholder vi indslusningssamtaler for at teste dit faglige niveau. På den måde kan vi tilrettelægge undervisningen, så den udfordrer dig til at blive så dygtig som muligt.

PDF – EUD10 Brochure: http://brochure.aabc.dk/EUD/eud10-brochure/#/

Kære forælder

Uddannelsesvalg er en kompliceret beslutning. Mulighederne er uden tvivl blevet flere, end da du selv forlod folkeskolen, og det kan derfor være svært at finde ud af, hvad du skal råde din teenager til.

På EUD10 giver vi vores elever mulighed for at få fingrene helt ned i maskinrummet. Med praktiske erhvervsfag som en naturlig del af skoleugen bliver de unge klogere på, hvordan erhvervslivet fungerer. På egen krop mærker de, om det kunne være noget for dem at blive kok, dyrepasser, grafiker, pædagog, arbejde med handel eller nogle af de mange andre erhverv, som erhvervsskolerne i Aarhus tilbyder uddannelser indenfor.

Uanset om din teenager har brug for et pusterum, et fagligt boost, at afklare et uddannelsesvalg eller få nye kammerater, så er EUD10 et godt valg. Forhåbentlig får oplevelserne på EUD10 uddannelsespilen til at pege i den rigtige retning, samtidig med at din teenager bliver praktiske erfaringer rigere.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig eller en af vores studievejledere. Du finder kontaktoplysninger herunder.

David Brandstrup Østergaard
Pædagogisk leder, EUD10
daoe@aabc.dk
tlf. 2092 4631

Har du spørgsmål?